Myśl o budowie kościoła i utworzeniu parafii w Borku Wielkim powstała w roku 1983. W tym czasie teren obecnej parafii Borek Wielki należał do parafii w Sędziszowie Małopolskim, gdzie proboszczem i dziekanem był ks. Prałat Zygmunt Król. W dniu 8 marca Biskup Józef Gucwa z Tarnowa zatwierdził lokalizację nowego kościoła. 26 marca 1984 otrzymano zezwolenie na budowę, a w sierpniu wybrano Komitet Budowy Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Borku Wielkim (był to rok Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry). W jesieni 1984 wybudowano magazyn podręczny i rozpoczęto gromadzenie materiałów, 25 maja 1985 zaczęto prace przy wykopach pod fundamenty. Projektantem nowego kościoła w Borku Wielkim był inżynier Jan Mądrakowski, kierownikiem budowy p. Aleksander Chełpa. Ze strony Kościoła pracami kierował w tym czasie ks. Prałat Zygmunt Król. a od czerwca 1985 wspierał go ks. Antoni Kocoł, którego Biskup Tarnowski Jerzy Ablewicz mianował wikariuszem w Sędziszowie z misją budowy kościoła i tworzenia parafii w Borku Wielkim. W dniu 12 czerwca 1986 Biskup Tarnowski erygował nową parafię w Borku Wielkim, obejmującą w swych granicach wsie Borek Wielki, Borek Mały i Boreczek, i mianował jej pierwszym proboszczem księdza Antoniego Kocoła. 22 czerwca 1986 Biskup Jerzy Ablewicz dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego na placu budowy kościoła w Borku Wielkim. W lipcu 1986 otrzymano zezwolenie na budowę plebanii obok nowego kościoła. 20 lipca 1986 rozpoczęto regularne odprawianie Mszy św. na ołtarzu polowym na placu budowy. W Niedzielę Wielkanocną 19 kwietnia 1987 w kościele w Borku Wielkim odbyła się po raz pierwszy Msza św. Rezurekcyjna i uroczysta procesja 3 razy wokół kościoła, a 24 maja tego roku po raz pierwszy dzieci z klas II przyjęły I Komunię św. w nowym kościele parafialnym. 18 czerwca 1987 pierwsza historyczna procesja Bożego Ciała wyruszyła z nowego kościoła uliczkami wioski. 22 sierpnia 1987 zmarł ks. Prałat Zygmunt Król, który rozpoczął budowę kościoła w Borku Wielkim i do końca życia wspierał ją duchowo i finansowo. 11 października 1987 Biskup Władysław Bobowski z Tarnowa dokonał poświęcenia kaplicy dojazdowej w Boreczku. Budowę tej kaplicy rozpoczęto w 1978 roku, jeszcze przed powstaniem parafii w Borku Wielkim, początkowo bez zezwolenia władz państwowych. Budową kaplicy w Boreczku kierował ks. Zygmunt Król z pomocą wikariuszy: ks. Stanisława Kosa, a później ks. Stanisława Posłusznego. Dokończeniem budowy zajął się – po utworzeniu parafii w Borku Wielkim – ks. proboszcz Antoni Kocoł. W roku 1988 trwały nadal prace przy budowie kościoła i plebanii w Borku Wielkim. 29 stycznia tego roku wytyczono teren pod cmentarz parafialny. 25 czerwca ks. Proboszcz zamieszkał na nowej plebanii. 10 września 1989 Biskup Władysław Bobowski dokonał poświęcenia dzwonów. Budowę kościoła kontynuowano w następnych latach, prowadząc prace nad wykończeniem budynku, jego wnętrza i uporządkowaniem otoczenia kościoła. Kościół powstał dzięki wielkiej ofiarności parafian i rodaków, zwłaszcza rodaków z USA. W roku 1993 w dniu 25 marca Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktury terytorialnej Kościoła w Polsce. Parafia Borek Wielki należy odtąd do nowoutworzonej Diecezji Rzeszowskiej. 10 października 1993 Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny dokonał poświęcenia nowego kościoła parafialnego w Borku Wielkim.  23 sierpnia 2003 ks. Antoni Kocoł został mianowany proboszczem w Czudcu, a nowym proboszczem w Borku Wielkim został ks. Jan Pikul. W roku 2006 przeprowadzono malowanie kościoła w delikatnych, pastelowych kolorach, połączone ze złoceniem niektórych elementów architektonicznych. 12 czerwca 2011, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Parafia NMP Częstochowskiej w Borku Wielkim obchodziła Jubileusz 25-lecia swego istnienia. W tym Dniu Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny dokonał konsekracji kościoła parafialnego. W czasie konsekracji w ołtarzu zostały umieszczone Relikwie bł. Władysława Findysza – Kapłana i Męczennika.